"make buying" — Słownik kolokacji angielskich

make buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki kupowanie
  1. make czasownik + buy czasownik
    Luźna kolokacja

    He said, "My job is to make buying music easier than stealing it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo