"choose to buy" — Słownik kolokacji angielskich

choose to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów kupić
  1. choose czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    I may choose to buy a car with the money from my savings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo