"bought at" — Słownik kolokacji angielskich

bought at kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony przy
  1. buy czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I'd ask them to buy 10 percent of the company at first.

    Podobne kolokacje: