"eventually bought" — Słownik kolokacji angielskich

eventually bought kolokacja
Popularniejsza odmiana: eventually buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie kupić
  1. buy czasownik + eventually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The couple wanted to save money so they could eventually buy a place.

powered by  eTutor logo