PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) eventually, finally
Kolokacji: 2
2. later buy = później kup later buy
3. buy directly = kup bezpośrednio buy directly
4. once buy = kiedyś kup once buy
5. bought earlier = kupiony wcześniej bought earlier
6. immediately buy = natychmiast kup immediately buy
10. normally buy = zwykle kup normally buy
11. buy abroad = kup za granicą buy abroad
12. buy direct = kupować bezpośredni buy direct
13. bought before = kupiony wcześniej bought before
14. allegedly buy = rzekomo kup allegedly buy
15. effectively buy = skutecznie kup effectively buy
16. routinely buy = rutynowo kup routinely buy
17. newly bought = nowo kupić newly bought
18. gladly buy = chętnie kup gladly buy
19. impulsively buy = pochopnie kupować impulsively buy
20. increasingly buy = coraz bardziej kup increasingly buy
21. simultaneously buy = jednocześnie kup simultaneously buy
22. automatically buy = automatycznie kup automatically buy
(3) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) easily, second-hand, eagerly
Kolokacji: 3
(8) low, heavily, quietly
Kolokacji: 3
(9) separately, jointly, freely
Kolokacji: 3
(10) outright, quickly, promptly
Kolokacji: 3
(11) generally, wholesale
Kolokacji: 2
(12) aggressively, definitely
Kolokacji: 2
(14) better, best
Kolokacji: 2
(15) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(16) privately, personally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.