"impulsively buy" — Słownik kolokacji angielskich

impulsively buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochopnie kupować
  1. buy czasownik + impulsively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Donald's mother collects antique silver and impulsively buys it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo