ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"later bought" — Słownik kolokacji angielskich

later bought kolokacja
Popularniejsza odmiana: later buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później kupić
  1. buy czasownik + later przysłówek
    Silna kolokacja

    The second cost $130,000, and was bought a year later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo