"bought on" — Słownik kolokacji angielskich

bought on kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony na
  1. buy czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Within days, they would buy a car on the other side of the country for $250.

    Podobne kolokacje: