"buy on" — Słownik kolokacji angielskich

buy on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować na
  1. buy czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Within days, they would buy a car on the other side of the country for $250.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo