PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) back, out, up, off, into, ...
Kolokacji: 13
1. buy on = kupować na buy on
2. buy with = kupować z buy with
3. buy during = kupować podczas buy during
5. buy without = kup na zewnątrz buy without
7. buy over = przekupywać buy over
8. buy under = kup poniżej buy under
9. buy about = kupować około buy about
10. buy to = kupować aby buy to
11. buy around = kup wokół buy around
12. buy of = kupować z buy of
13. buy within = kup wewnątrz buy within
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.