"buy a percent stake" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy a stake
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup słupek procentu
  1. buy czasownik + stake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It must also buy a 10 percent stake in the parent company on the open market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo