"buy a percent stake" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy a stake
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup słupek procentu
  1. buy czasownik + stake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It bought a stake of 1.7 percent in the bank last week.

    Podobne kolokacje: