Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
(4) enable, bother
Kolokacji: 2
(5) afford, allow, spend
Kolokacji: 3
(6) plan, intend, hope, mean
Kolokacji: 4
1. try to buy = spróbuj kupić try to buy
2. forced to buy = zmuszony do kupienia forced to buy
3. seek to buy = staraj się kupić seek to buy
4. use to buy = użyj by kupić use to buy
5. attempt to buy = próba kupienia attempt to buy
6. end up buying = koniec w górę kupowania end up buying
7. manage to buy = daj sobie radę z kupieniem manage to buy
8. try buy = próbować kupować try buy
9. buy by enforcing = kup przez wprowadzanie w życie buy by enforcing
10. use buy = wykorzystanie kupować use buy
(9) want, like, wish
Kolokacji: 4
(12) encourage, help, tend
Kolokacji: 3
(13) persuade, convince
Kolokacji: 2
(14) delay, postpone
Kolokacji: 2
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.