"tried to buy" — Słownik kolokacji angielskich

tried to buy kolokacja
Popularniejsza odmiana: try to buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbować kupić
  1. try czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But we both knew I was trying to buy time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo