"try to buy" — Słownik kolokacji angielskich

try to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj kupić
  1. try czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    But we both knew I was trying to buy time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo