KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy clothing" — Słownik kolokacji angielskich

buy clothing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup odzież
  1. buy czasownik + clothing rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many gold miners did not make enough money to buy food and clothing.

    Podobne kolokacje: