"used to buy" — Słownik kolokacji angielskich

used to buy kolokacja
Popularniejsza odmiana: use to buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyty by kupić
  1. use czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    She also said money should be used to buy land, not pay interest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo