"forced to buy" — Słownik kolokacji angielskich

forced to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuszony do kupienia
  1. force czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    And almost no consumers would be forced to buy a new set before they were ready.

    Podobne kolokacje: