"use to buy" — Słownik kolokacji angielskich

use to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj by kupić
  1. use czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    She also said money should be used to buy land, not pay interest.

    Podobne kolokacje: