"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) back, out, up, off, into, ...
Kolokacji: 13
1. buy into = nabądź udziały buy into
2. buy back = wykup buy back
3. buy out = wykup udziały buy out
5. buy up = wykupywać, skupować buy up
6. buy for = kupować dla buy for
7. buy at = kupować przy buy at
8. buy by = kupować przez buy by
9. buy off = przekupywać buy off
10. buy before = kup wcześniej buy before
11. buy near = kup blisko buy near
12. buy in = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć buy in
13. buy through = kup całkowicie buy through
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.