"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. begin buying = zacznij kupować begin buying
2. start buying = kupowanie początku start buying
3. consider buying = zastanów się nad kupowaniem consider buying
4. stop buying = przestań kupować stop buying
5. enable to buy = umożliw kupienie enable to buy
6. afford to buy = pozwól sobie na kupienie afford to buy
7. plan to buy = plan kupienia plan to buy
8. agree to buy = zgódź się kupić agree to buy
9. want to buy = chciej kupić want to buy
10. try to buy = spróbuj kupić try to buy
12. decide to buy = zdecyduj się kupić decide to buy
13. forced to buy = zmuszony do kupienia forced to buy
14. seek to buy = staraj się kupić seek to buy
15. intend to buy = miej zamiar kupić intend to buy
16. negotiate to buy = negocjować kupić negotiate to buy
17. go to buy = idź do kupować go to buy
19. need to buy = potrzebuj kupić need to buy
20. keep buying = kontynuuj kupowanie keep buying
21. use to buy = użyj by kupić use to buy
22. like to buy = lubić kupić like to buy
23. required to buy = wymagać by kupić required to buy
24. continue to buy = kontynuuj kupienie continue to buy
25. hope to buy = miej nadzieję kupić hope to buy
26. refuse to buy = odmów kupienia refuse to buy
27. look to buy = popatrz by kupić look to buy
28. come to buy = przyjdź kupić come to buy
29. get to buy = namówiony by kupić get to buy
30. ask to buy = poproś by kupić ask to buy
31. choose to buy = postanów kupić choose to buy
32. attempt to buy = próba kupienia attempt to buy
33. end up buying = koniec w górę kupowania end up buying
34. encourage to buy = zachęcaj by kupić encourage to buy
35. expect to buy = spodziewaj się, że kupić expect to buy
36. persuade to buy = przekonaj by kupić persuade to buy
37. help buy = pomóż kupować help buy
38. recommend buying = poleć kupowanie recommend buying
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.