"afford to buy" — Słownik kolokacji angielskich

afford to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól sobie na kupienie
  1. afford czasownik + buy czasownik
    Silna kolokacja

    And often the land itself, even if someone could afford to buy it, is simply not available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo