"ask to buy" — Słownik kolokacji angielskich

ask to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by kupić
  1. ask czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    I'd ask them to buy 10 percent of the company at first.

    Podobne kolokacje: