"refuse to buy" — Słownik kolokacji angielskich

refuse to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmów kupienia
  1. refuse czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    To trim another $900, she refused to buy new fall clothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo