"allowed to buy" — Słownik kolokacji angielskich

allowed to buy kolokacja
Popularniejsza odmiana: allow to buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić kupić
  1. allow czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    You will never be allowed to buy anything on credit ever again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo