PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"like to buy" — Słownik kolokacji angielskich

like to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić kupić
  1. like czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    I'd like to buy him a beer when this is over.

    Podobne kolokacje: