ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"persuade to buy" — Słownik kolokacji angielskich

persuade to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonaj by kupić
  1. persuade czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    Can it persuade residents to buy a host of new services to help pay for the network?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo