ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"required to buy" — Słownik kolokacji angielskich

required to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagać by kupić
  1. require czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    "We could not afford the down payment required to buy a house."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo