"expect to buy" — Słownik kolokacji angielskich

expect to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się, że kupić
  1. expect czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    Under the current system they can expect to buy their own boats after years of savings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo