"plan to buy" — Słownik kolokacji angielskich

plan to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan kupienia
 1. plan czasownik + buy czasownik
  Zwykła kolokacja

  Now he plans to buy several more for the block.

  Podobne kolokacje:
 2. buy czasownik + plan rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The three persons who actually had plans to buy the device are going to be really disappointed now.

  Podobne kolokacje: