"hope to buy" — Słownik kolokacji angielskich

hope to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej nadzieję kupić
  1. hope czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    I hope to buy one of his drawings for my office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo