"help buy" — Słownik kolokacji angielskich

help buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż kupować
  1. help czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    It helped buy the used upright piano that stands in the family living room.

    Podobne kolokacje: