"seek to buy" — Słownik kolokacji angielskich

seek to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): staraj się kupić
  1. seek czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    Instead of building such a plant, it was seeking to buy an electric company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo