"encourage to buy" — Słownik kolokacji angielskich

encourage to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj by kupić
  1. encourage czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    The companies want to encourage women to buy them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo