ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"enable to buy" — Słownik kolokacji angielskich

enable to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw kupienie
  1. enable czasownik + buy czasownik
    Silna kolokacja

    These enable a family to buy a life insurance policy with one payment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo