"attempt to buy" — Słownik kolokacji angielskich

attempt to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próba kupienia
 1. attempt czasownik + buy czasownik
  Zwykła kolokacja

  One day I may attempt to buy it back from him.

  Podobne kolokacje:
 2. buy czasownik + attempt rzeczownik
  Luźna kolokacja

  One hesitates to assume there was an attempt to buy a few.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo