"stop buying" — Słownik kolokacji angielskich

stop buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestań kupować
  1. stop czasownik + buy czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Stop buying food from the people who own the land?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo