"look to buy" — Słownik kolokacji angielskich

look to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz by kupić
  1. look czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    Five years ago they looked for a place to buy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo