TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"agree to buy" — Słownik kolokacji angielskich

agree to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgódź się kupić
  1. agree czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    After six years was up, they had a year to agree to buy the house or move out.

    Podobne kolokacje: