PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"want to buy" — Słownik kolokacji angielskich

want to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej kupić
  1. want czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    And if you want to buy your own land, get in line.

    Podobne kolokacje:

podobne do "want to buy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "want to buy" po angielsku

inne