"negotiate to buy" — Słownik kolokacji angielskich

negotiate to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): negocjować kupić
  1. negotiate czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    She is also negotiating to buy a $1.5 million town house in Harlem with four occupied apartments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo