PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) back, out, up, off, into, ...
Kolokacji: 13
1. buy against = kupować przeciwko buy against
2. buy among = kupować wśród buy among
3. buy throughout = kup przez cały czas buy throughout
4. buy up at = skupować przy buy up at
5. buy out with = wykupywać udziały z buy out with
6. buy because = kupować ponieważ buy because
7. buy below = kup poniżej buy below
8. buy via = kupować przez buy via
9. buy upon = kupować na buy upon
10. buy up with = skupować z buy up with
11. buy above = kup wyżej buy above
12. buy worth = kupować warty buy worth
13. buy out for = wykupywać udziały dla buy out for
14. buy up on = skupować na buy up on
15. buy out on = wykupywać udziały na buy out on
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.