ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy out for" — Słownik kolokacji angielskich

buy out for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały dla
  1. buy czasownik + for przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The Bonannos were looking to buy him out for $2 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo