ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy out on" — Słownik kolokacji angielskich

buy out on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały na
  1. buy czasownik + on przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In fact I've told my manager that she can buy me out on long-term credit; that's how serious I am.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo