ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy several acres" — Słownik kolokacji angielskich

buy several acres kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka szmatu
  1. buy czasownik + acre rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Last year the company decided that it would buy 150 acres.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo