"speak with health acre" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mów z akrem zdrowotnym
  1. speak czasownik + acre rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You should always speak with your doctor or health acre professional before you start, stop, or change any prescribed part of your health care plan or treatment and to determine what course of therapy is right for you.

    Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!