"own several acres" — Słownik kolokacji angielskich

own several acres kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadaj kilka szmatu
  1. own czasownik + acre rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Farmers often own just a few acres and make perhaps $500 a year.

    Podobne kolokacje: