"build on several acres" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobuduj kilka szmatu
  1. build czasownik + acre rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The plan calls for building the retirement community on 42 acres.

    Podobne kolokacje: