"buy the property" — Słownik kolokacji angielskich

buy the property kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup własność
  1. buy czasownik + property rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Either the state or local government would buy the property.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo