ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the land" — Słownik kolokacji angielskich

buy the land kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy land
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup ziemię
  1. buy czasownik + land rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As for me, you remember when I began to buy land.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo