ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the freehold" — Słownik kolokacji angielskich

buy the freehold kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup własność
  1. buy czasownik + freehold rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He bought the freehold of these properties in 1799.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo